V Česku evidují dlužníky tři registry

Právě si prohlížíte V Česku evidují dlužníky tři registry

Zdroj: novinky.cz, 1. 12. 2020

Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS). To jsou tři úvěrové registry, které v České republice zaznamenávají dluhy občanů. Liší se tím, jaké společnosti dlužník dluží, či zda má zpoždění se splátkami.

Bankovní a nebankovní registr klientských informací obsahují veškerou úvěrovou historii klienta. Údaje v nich evidované vypovídají o jeho bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce. A zůstávají v nich ještě čtyři roky od splacení úvěru. Shromažďování těchto informací chrání banky i další společnosti před rizikovými a nespolehlivými klienty. Na druhou stranu chrání i klienty před předlužením a rizikovým chováním.

„Oba registry k červnu letošního roku evidovaly tři miliony klientů s úvěry v celkové hodnotě 2,52 bilionu korun,” říká Vladimír Staňura, hlavní poradce České bankovní asociace (ČBA), a dodává, že potíže se splácením dlouhodobého dluhu má zhruba 18 tisíc klientů a se splácením krátkodobého dluhu 191 tisíc klientů. V obou případech je to však méně než v předcházejícím roce.

Registry evidují i pouhé žádosti o úvěrový produkt, ať už jej klient nezíská, nebo se pro něj nerozhodne, a to po dobu jednoho roku v případě BRKI, půl roku v případě NRKI. Evidované údaje nejsou registry oprávněny před uplynutím lhůty mazat, a to ani na žádost dlužníka. Činí tak pouze v případě, že se údaje ukáží jako nepravdivé.

Do registru Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS) se dostane klient s výrazně špatnou platební morálkou. Tento registr eviduje nejen dluhy u poskytovatelů úvěrů, ale třeba i nezaplacené faktury za telefon či dodávku energií. Informace z tohoto registru jsou vymazány po třech letech od splacení dluhu, v případě mobilních operátorů po roce.

O výpis z registrů, který je zpoplatněn, lze požádat prostřednictvím webových stránek www.kolikmam.cz a www.solus.cz.