V Česku evidují dlužníky tři registry

Zdroj: novinky.cz, 1. 12. 2020

Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS). To jsou tři úvěrové registry, které v České republice zaznamenávají dluhy občanů. Liší se tím, jaké společnosti dlužník dluží, či zda má zpoždění se splátkami.

Bankovní a nebankovní registr klientských informací obsahují veškerou úvěrovou historii klienta. Údaje v nich evidované vypovídají o jeho bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce. A zůstávají v nich ještě čtyři roky od splacení úvěru. Shromažďování těchto informací chrání banky i další společnosti před rizikovými a nespolehlivými klienty. Na druhou stranu chrání i klienty před předlužením a rizikovým chováním.

„Oba registry k červnu letošního roku evidovaly tři miliony klientů s úvěry v celkové hodnotě 2,52 bilionu korun,” říká Vladimír Staňura, hlavní poradce České bankovní asociace (ČBA), a dodává, že potíže se splácením dlouhodobého dluhu má zhruba 18 tisíc klientů a se splácením krátkodobého dluhu 191 tisíc klientů. V obou případech je to však méně než v předcházejícím roce.

Registry evidují i pouhé žádosti o úvěrový produkt, ať už jej klient nezíská, nebo se pro něj nerozhodne, a to po dobu jednoho roku v případě BRKI, půl roku v případě NRKI. Evidované údaje nejsou registry oprávněny před uplynutím lhůty mazat, a to ani na žádost dlužníka. Činí tak pouze v případě, že se údaje ukáží jako nepravdivé.

Do registru Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS) se dostane klient s výrazně špatnou platební morálkou. Tento registr eviduje nejen dluhy u poskytovatelů úvěrů, ale třeba i nezaplacené faktury za telefon či dodávku energií. Informace z tohoto registru jsou vymazány po třech letech od splacení dluhu, v případě mobilních operátorů po roce.

O výpis z registrů, který je zpoplatněn, lze požádat prostřednictvím webových stránek www.kolikmam.cz a www.solus.cz.

Žádný komentář

Negativního zápisu v rejstříku kvůli odkladu splátek se dlužníci bát nemusí

Zdroj: finance.cz, 30. 4. 2020

Vyhlášením moratoria na splácení úvěrů a hypoték se vláda snaží zamezit masivnímu nárůstu nesplácení, které by mohlo vést k četným exekucím nebo insolvencím. Podle Bankovního a Nebankovního registru klientských informací (BRKI, NRKI) se dlužníci z řad fyzických ani právnických osob nemusí obávat toho, že by odklad splátek kvůli důsledkům epidemie Covid-19 vedl k zapsání tzv. negativní informace o tom, že řádně nesplácejí.

„Odklad splátek v souvislosti s Covid-19 nebude v registrech uveden jako negativní a nezhorší lidem podmínky při budoucí žádosti o nový úvěr,“ vysvětluje Jiří Rajl, výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací.

O odklad splátek z důvodu pandemie mohou zažádat fyzické osoby, osoby samostatně výdělečně činné i firmy. Týká se především spotřebitelských úvěrů a hypoték. Nevztahuje se na kreditní karty, kontokorentní a revolvingové úvěry a operativního leasingu. Podmínkou je sjednání a čerpání úvěru před 26. březnem 2020. Na půjčky sjednané a čerpané po tomto datu se moratorium nevztahuje. A nevztahuje se také na půjčky, u kterých bylo k 26. březnu 2020 zpoždění se splátkou delší než 30 dnů.

NRKI zároveň doporučuje, aby si klienti zkontrolovali vlastní finanční historii. Své závazky si mohou hlídat on-line prostřednictvím portálu www.kolikmam.cz.

Žádný komentář

Květnové novinky na bankovním a finančním trhu

Zdroj: mesec.cz, 29. 5. 2020

Česká národní banka (ČNB) snížila základní úrokovou sazbu o 75 bazických bodů na 0,25 %.; víc, než se čekalo. Do úrokových sazeb hypoték se však snížení příliš nepromítlo. Jednou z výjimek je banka CREDITAS, která v květnu zlevnila úrokové sazby o 0,21 % na 2,09 % p.a.

Equa Bank nově nabízí levnější spotřebitelské úvěry, u Minutové půjčky zlevnila z 4,8 % p.a. na 3,8 % p.a.

S novinkami ve svých produktech týkajících se pojištění přišla Kooperativa i Komerční banka. Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) prodlužuje slevu při uzavření smlouvy o stavebním spoření.

S finančními inovacemi přichází velké bankovní domy i start-upy. Nově spuštěný chatbot George České spořitelny například poradí klientům s dotazy ohledně osobních účtů a karet, půjček, hypoték, spoření, investování či pojištění. Twisto získal certifikaci Digital First od Mastercard pro používání virtuálních platebních karet.

Žádný komentář

Pendleři mají problémy se získáním úvěrů

Zdroj: mesec.cz, 14. 5. 2020

Kvůli příjmu ze zahraničí některé banky pohlížejí na své klienty jako na rizikovější. Zpřísnily jim podmínky hypoték.

Poskytování úvěrů lidem, kteří dojíždějí za prací do ciziny, omezila například Česká spořitelna. Podle jejího mluvčího Lukáše Kropíka se však nejedná o plošné omezení: „Posuzujeme tyto žádosti o hypoteční úvěr individuálně.“

Podobná opatření zavedly i jiné bankovní domy. Vedle pendlerů zpřísňují podmínky například i pro zaměstnance pracující v pohostinství nebo cestovním ruchu.

Česká národní banka nabádá komerční banky k uvolňování pravidel při poskytování hypoték. Nejistota ohledně dalšího vývoje kolem koronaviru a vládou nařízené splátkové moratorium umožňující klientům odložit splátky hypoték a spotřebitelských i podnikatelských úvěrů, je však vedou ke krokům zcela opačným.

Žádný komentář

Ekonomiku může probudit dostupnost úvěrů

Zdroj: mesec.cz, 23. 4. 2020

Českou ekonomiku čeká pokles, který bude citelný ve všech sférách našich životů. Podle slov Bena Bernankeho, šéfa FEDu, která pronesl na počátku celosvětové ekonomické krize v roce 2007, má úvěr schopnost vybudovat moderní ekonomiku, ovšem absence úvěru má schopnost ji zničit.

České banky se musely rychle přizpůsobit odkladům splátek úvěrů a do budoucna se možná připravují na období zájmu o hypotéky. Nyní jsou nicméně stále opatrné. Jak ale říká Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank: „Banka má se svým klientem stejný zájem. Tedy udržet jeho podnikání a jeho finanční pozici tak dlouho, aby i v budoucnu mohl opět standardně plnit své závazky z uzavřených úvěrových smluv.

Žádný komentář